تبلیغات
وبلاگ حقوقی پارس :::: بررسی مسائل حقوقی :::: - نحوه اجرای وصول چك از طریق ادارات ثبت اسناد و املاك
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : سید مستجابی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
وبلاگ حقوقی پارس :::: بررسی مسائل حقوقی ::::
بررسی مسائل حقوقی
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

نحوه اجرای وصول چك از طریق ادارات ثبت اسناد و املاك
چك در حكم اسناد لازم الاجراء است و هرگاه وجه چك بعلتی از علل مندرج در ماده 3 قانون چك از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك ویا كسر موجودی و یا دستور قضائی و امثال آن از پرداخت وجه چك خوداری گردد بانك مكلف است در گواهینامه عدم پرداخت چك علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نمایددر برگ مخصوص باید مطابقت امضای صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك ویا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود.
دارنده گواهینامه عدم پرداخت كه علت آن كسر موجودی است، می تواند به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه وتقاضای صدور اجرائیه نماید تقاضای اجرائیه از ثبت محلی كه بانك طرف حساب صادر كننده چك در آن محل واقع است بعمل می آید ( ماده 183 آئین نامه اجرای اسناد رسمی ) مثلاً اجرای اداره ثبت اسناد و املاك پارساباد به چكهای كه توسط بانكهای پارساباد و حوزه آن شهرستان در حدود ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا صادر گردیده صلاحیت رسیدگی دارد .
ابتدا دارنده چك مدارك لازم را كه عبارتند از 1- تقاضای صدور اجرائیه چك 2- تصویر مصدق چك 3- گواهینامه عدم پرداخت 4- عین چك را به اجرای اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان مربوطه تحویل می دهد و بر اساس مبلغ مندرج در تقاضا نامه ، علیه صادر كننده چك، اجرائیه صادر می شود و پس از امضای اجرائیه و تشكیل پرونده ، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ كننده ارسال و به یكی از صورتهای زیر ابلاغ صورت می گیرد؛
ابلاغ (واقعی ؛ استنكاف ،تعهد ، الصاق درنشانی متن ، نشر درروزنامه، پست سفارشی، پست الكترونیكی از طریق سیستم رایانه ای، و چنانچه بدهكار ساكن شهر دیگری باشد ابلاغ اجرائیه توسط اداره ثبت محل اقامت بدهكار انجام می گیرد).
پس از ابلاغ و تایید آن توسط متصدی اجراء، اخطاریه نحوه وصول طلب بنام بستانكار صادر و به طرق مذكور به ایشان ابلاغ می گردد، برابر ماده 21 قانون آیین نامه اجرای اسناد رسمی بدهكار ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد مفاد آن را به اجراء بگذرد ویا ترتیبی برای پرداخت دین خود انجام دهد ویا مالی معرفی كند چنانچه ظرف این مدت با بستانكارتسویه كند و یا مبلغ اجرائیه را به حساب سپرده اداره ثبت واریز نماید از پرداخت حقوق دولتی كه 5 درصد كل مبلغ می باشد معاف خواهد بود.
در صورت عدم پرداخت ، بستانكار به یكی از شكلهای زیر تقاضای خود مبنی بر بازداشت اموال مدیون را به اداره ثبت ارایه می دهد؛ 1- اموال منقول از قبیل لوازم خانگی ،پوشاك و مایحتاج زندگی مازاد بر نیاز بدهكار و افراد تحت تكفل وی 2- پلاك ثبتی شماره ... فرعی از .... اصلی 3- شماره تلفن همراه و ثابت ........ ( كد 547 مجموعه بخشنامه های ثبتی )4- سر قفلی سند اجاره به شماره ..... دفتراسناد رسمی ....... 5- ممنوع الخروجی ( كد542 مجموعه بخشنامه های ثبتی) 6- سهم یا سهم الشركه شركت ......... شماره ثبت ........7- شماره خودرو ............ 8- بازداشت وجه یا اموال نزد شخص ثالث 9- كسر حقوق ( نام اداره ) 10- بازداشت وجه نزد مراجع قضائی 11- نیابت اجرائی به نام شهرستان نیابت كننده 12- سایر موارد
ضمناً برابر ماده 27 آیین نامه مزبور متعهد له می تواند قبل از انقضای مهلت ده روز در ماده 21 آیین نامه مذكور تقاضای تامین طلب خود را بكند در این صورت اداره ثبت بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می كند.
سپس دستور بازداشت به مامور اجراء صادر می گردد اگرمورد بازداشتی اموال منقول باشد مامور اجراء برابر ماده 41 آئین نامه اجرای اسناد رسمی در معیت نماینده دادستانی و در صورت لزوم مامور انتظامی و خبره محلی یا كارشناس رسمی حسب مورد به محل مراجعه و با معرفی بستانكار اموال منقول را بازداشت و تحویل حافظ اموال می نماید و اگر مورد بازداشتی پلاك ثبتی باشد مراتب را به شعبه دفتر بازداشتی اعلام و بازداشت می گردد و در محل نیز صورت مجلس بازداشتی تنظیم می گردد، پس از صورتمجلس بازداشتی و ارزیابی اموال اعم از منقول و غیر منقول ، نظریه كارشناسی به بدهكار و بستانكار در صورت عدم حضور ابلاغ تا چنانچه به نظریه كارشناسی اعتراض داشته باشند اعلام نمایند تا از بین سه نفر كارشناس رسمی به قید قرعه یك نفر انتخاب و مراتب كارشناس رسمی را به بدهكار و بستانكار و كارشناس رسمی ابلاغ تا ظرف سه روز از حیث رد كارشناسی یا موارد دیگر اعلام نظر نمایند در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر به كارشناس تجدید نظر دستور ارزیابی صادر میگردد، كه نظریه كارشناس رسمی تجدید نظر برابر ماده 101 آئین نامه اجراء برای مال منقول تاختم عملیات اجراء ولی برای مال غیرمنقول تا یكسال قطعی می باشد.

سپس بنا به درخواست بستانكار آگهی مزایده تنظیم می گردد كه پس از تنظیم صورتمجلس مزایده سند انتقال درمال غیرمنقول تنظیم و به یكی از دفاتر رسمی جهت انتقال ارسال می گرددكه پس از آن اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانكارمكلف به تخلیه وتحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.كه پس از آن باتنظیم كارت مختومه و ثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد درمورد مال منقول تحویل مال به برنده مزایده ختم عملیات اجرائی است .
شكل دیگر ختم پرونده می تواند به یكی از دو صورت زیر باشد.
الف : اعلام رضایت بستانكار ؛
بستانكار ممكن است با مراجعه به ثبت رضایت خود را به طور كتبی اعلام نماید كه در این صورت پس از وصول حقوق دولتی ( نیمعشراجرائی ) رئیس ثبت دستور رفع توقیف از مال بازداشت شده را صادرو مامور اجراء در حضور نماینده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتی را به بدهكار تحویل و با تنظیم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد .
ب : پرداخت بدهی به سپرده اداره توسط بدهكار ؛
بدهی پرونده می تواند بنا به درخواست بدهكار یا وكیل ایشان به حساب سپرده اداره ثبت پرداخت گردد كه در این صورت حسابدار بدهی و نیمعشر را محاسبه و مبالغ مذكور طی دو فقره فیش به حساب سپرده و درآمد عمومی واریز و سپس رئیس اداره دستور رفع بازداشت را صادرو مامور اجراء در حضور نماینده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتی را به بدهكار تحویل و با تنظیم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عملیات اجراء پایان می یابد .
« شكایت از عملیات اجراء و طرز رسیدگی به شكایت »
برابر ماده 169 آئین نامه اجراء ،عملیات اجرائی بعد از صدوردستوراجراء ( مهر اجراء شود ) شروع و هركس ( اعم از متعهد و هر شخص ذینفع) كه از عملیات اجرائی شكایت داشته باشد می تواند شكایت خود را با ذكر دلیل و ارائه مدارك به رئیس ثبت محل تسلیم كند و رئیس ثبت محل مكلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذكر دلیل رای صادر كند نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شكایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ، شكایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود نظر هیات نظارت قطعی است.
 

مزایای اجرای چك از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به اجرای آن در محاكم قضائی
فوریت در صدور اجرائیه چك در اداره ثبت اسناد و املاك
جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی در اداره ثبت
عدم پرداخت هزینه دادرسی در اداره ثبت
سرعت در توقیف اموال در اداره ثبت
تشریفات آئین دادرسی مدنی در اداره ثبت لازم نیست
كم شدن ورودی پرونده به محاكم قضائی
رسیدگی بهتربه پرونده های مهمتر در محاكم قضائی
عدم ابطال تمبر در اداره ثبت
معافیت نیمعشر اجرائی در صورتیكه بدهكار ظرف مدت ده روز با بستانكار تسویه نموده باشد
حاكمیت آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 5 مرداد 1394 08:38 ب.ظ
وبلاگ زیبای داری
موفق باشید
پنجشنبه 16 بهمن 1393 11:40 ق.ظ
سلام.
وبلاگ خیلی خوبی داری.
من شما را لینك میكنم شما هم منو با نام فرابورسی لینك كنید.
بازم میام.
شماهم سر بزنید.
http://faraboursi.ir/
شنبه 4 بهمن 1393 02:15 ب.ظ
سلام افتخار میدین به سایت منم یه سر بزنین
پنجشنبه 8 آبان 1393 09:21 ق.ظ
www.iAlexa.ir
افزایش بازدید وبلاگ و سایت شما
www.iAlexa.ir
سایت و وبلاگ شما در صفحه اول گوگل !!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب